ZIM WROCŁAW – ASFALTOWA

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. ASFALTOWA

Budowa drogi ul. Asfaltowej i ul. Lutosławskiego:

check icon budowa drogi,
check icon zagospodarowanie wód opadowych,
check icon budowa MKT, przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
check icon budowa oświetlenia i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN i SN,
check icon nasadzenia zieleni i założenie trawników w pasie drogowym ulic Lutosławskiego, Smardzowskiej i Asfaltowej oraz w muldach deszczowych i zbiornikach retencyjnych,
check icon wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącym odcinku ul. Asfaltowej: od skrzyżowania z ul. Granitową do połączenia z nowo realizowaną nawierzchnią bitumiczną,
check icon budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Lutosławskiego oraz przebudowa hydrantów p.poż. w ul. Asfaltowej.

 

GALERIA

PODOBNE REALIZACJE

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK Budowa drogi ul. Wittek od ul. Ułańskiej do ul. Frankowskiego we Wrocławiu: check icon zagospodarowanie wód opadowychcheck icon budowa miejskich kanałów technologicznychcheck icon budowa oświetlenia przebudowa...

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów: check icon wykonanie ciągu pieszo-rowerowegocheck icon wykonanie przepustówcheck...