ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. WITTEK

Budowa drogi ul. Wittek od ul. Ułańskiej do ul. Frankowskiego we Wrocławiu:

check icon zagospodarowanie wód opadowych
check icon budowa miejskich kanałów technologicznych
check icon budowa oświetlenia przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej nN
check icon nasadzenia zieleni i założenie łąki kwietnej,
check icon budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Wittek od ul. Ułańskiej do ul. Kustronia.

GALERIA

PODOBNE REALIZACJE

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW

POWIAT OLEŚNICKI – ZARZĄD POWIATU OLEŚNICKIEGO – SYCÓW -KOMORÓW Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1495D w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Syców – Komorów: check icon wykonanie ciągu pieszo-rowerowegocheck icon wykonanie przepustówcheck...

ZIM – GMINA WROCŁAW – UL. STOSZOWSKA

ZIM – GMINA WROCŁAW – UL. STOSZOWSKA

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH – GMINA WROCŁAW – UL. STOSZOWSKA Budowa drogi w ul. Stoszowskiej we Wrocławiu: check icon budowa drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i MKTcheck icon budowa fragmentu sieci wodociągowej i fragmentu sieci kanalizacji sanitarnejcheck icon...