Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – ZADANIE D”- Część 1 – Wrocław Wojnów Wschodni – Zadanie 1.2 Budowa drogi dojazdowej do parkingu od drogi powiatowej o długości ok. 170 mb

Zadanie polega na zaprojektowaniu oraz wybudowanie drogi dojazdowej do parkingu od drogi powiatowej. Zakończyliśmy już prace projektowe, a od listopada trwają prace budowlane.

Comments are closed.