Przebudowa węzła tramwajowego wraz z wymianą przewodu jezdnego na skrzyżowaniu ul. J. Piłsudskiego, ul. H. Kołłątaja i ul. Peronowej we Wrocławiu.

Tuż przed Nowym Rokiem ukończyliśmy całość zadania, które związane było z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.

Inwestycja obejmowała jedno z ważniejszych skrzyżowań znajdujących się w centrum Wrocławia,
w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego PKP. Cała inwestycja służyć ma poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostosowania stanu technicznego do aktualnych warunków technicznych.

Zamówienie obejmowała wykonanie prac z branży torowej tj. wymianę szyn tramwajowych, rozjazdów tramwajowych, krzyżownic, zwrotnic, urządzeń elektromechanicznych, wymianę zabudowy nawierzchni torowej oraz konstrukcji nawierzchni wraz z podbudową z dostosowaniem panujących warunków ruchu tramwajowego i samochodowego oraz zachowaniem wymagań aktualnych warunków technicznych oraz odtworzenie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu.

Comments are closed.