Aktualności

Wykonanie Robót Drogowych i Sieciowych oraz Wykonanie zieleni z elementami DFA przy Obiekcie – Kompleks Biurowy „Sagittarius”- Wrocław, ul. Sucha

W ramach zadania w części drogowej wykonaliśmy roboty związane m.in. wykonaniem nawierzchni na ul. Suchej oraz Borowskiej z zapewnieniem obsługi komunikacyjnej poprzez zjazdy z ul. Suchej. Inwestycja obejmowała również wykonanie miejsc postojowych oraz zamontowano stojaki rowerowe. Prace z wykonaniem zieleni polegały na wykonaniu robót przygotowawczych, nasadzeniu nowych roślin, wykonaniu zestawu nawadniająco – … Czytaj dalej

Budowa ul. Chałupniczej we Wrocławiu na Swojczycach

W maju 2017 roku zakończyliśmy realizację zadania w ramach, którego wykonane zostały roboty drogowe obejmujące m.in. budowę jezdni, zjazdów, parkingów, chodników i przejść dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Przeprowadzono również rekultywacja istniejących terenów zielonych. Zadanie obejmowało też branżę sanitarną, elektryczną oraz teletechniczną.

Przebudowa ul. F. Magellana we Wrocławiu

W ramach przebudowy ulicy Ferdynanda Magellana wykonane zostaną zjazdy do planowanych nieruchomości oraz korekty krawędzi jezdni w celu wygospodarowania miejsc na chodniki. Budować będziemy oświetlenie drogowe i miejskie kanały technologiczne jak również kanalizację deszczową wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego, mającą na celu odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu … Czytaj dalej

Budowa drogi gminnej na działkach o nr 39/8, 47, AM-14 obręb Gaj we Wrocławiu – projekt nr 560 w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

W lutym bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację zadania w ramach, którego wykonana będzie między innymi kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem liniowym i rurowym zbiornikiem retencyjnym włączonym do istniejącej kanalizacji deszczowej MPWiK. Zadanie swym zakresem obejmuje również oświetlenie drogowe, budowę sieci teletechnicznej MTKK, wykonanie nawierzchni łącznika z kostki betonowej … Czytaj dalej

Wykonanie robót budowlano- montażowych w zakresie zagospodarowania terenu przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu

Roboty drogowe obejmowały między innymi wykonanie dróg wewnętrznych z kostki betonowej w celu obsługi komunikacyjnej projektowanej zabudowy. Wykonaliśmy zagospodarowanie terenu wokół nowobudowanego budynku biurowego oraz dokonaliśmy zmiany zagospodarowania terenu przy istniejącym budynku wraz z budową odcinków kanalizacji deszczowej i odwodnieniem liniowym. Wykonaliśmy rekultywację terenów przyległych … Czytaj dalej

Wykonanie Robót Drogowych przy Obiekcie – Kompleks Biurowy Wrocław „Nobilis Business House” – Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej-Curie”

Opracowanie swoim zakresem obejmowało układ dróg wewnętrznych, miejsc postojowych oraz chodników służących obsłudze komunikacyjnej dla budynku „Nobilis Business House”. Przebudowano Istniejący zjazd z ulicy Reja został przebudowany. Ponadto poszerzona zostanie jezdnia ulicy Skłodowskiej-Curie, celem wydzielenia pasa dla rowerów, a także zostaną wybudowane wyniesione … Czytaj dalej

Zadanie pt. „04030- Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy ulicy Sukielickiej”

W związku z planowaną organizacją przez miasto Wrocław w 2017 r. World Games – inaczej Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, w kompleksie Parku Tysiąclecia, który znajduje się w sąsiedztwie Nowego Dworu, powstanie nowoczesny tor wrotkarski oraz boiska do sportów plażowych. Nasza firma współuczestniczy w rozbudowie i unowocześnieniu infrastruktury dla obiektów związanych z tym sportowym wydarzeniem. … Czytaj dalej

GM Roads sponsorem drużyny futsalowej

Z dużą przyjemnością informujemy, że wspieramy drużynę futsalową, biorącą udział w rozgrywkach halowej piłki nożnej Wrocbal. Użyczamy jej także nazwy naszego przedsiębiorstwa. Zapraszamy na fan page drużyny: GM ROADS Polska Sp z oo