Aktualne inwestycje naszej firmy to:

  • Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia i teletechniki przy Obiekcie Kompleksu biurowego przy ul. Na Ostatnim Groszu, której inwestorem jest Projekt 17 – “Grupa Echo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo
  • Odnowienie mozaikowych kwietników WBO 2018 projekt 641, której inwestorem jest Gmina Wrocław, na rzecz której działa Zarząd Zieleni Miejskiej
  • Remont chodników przy ul. Opolskiej we Wrocławiu, inwestorem jest Gmina Wrocław na rzecz, której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
    w ramach budowy drogi 6.KD-D na potrzeby obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we Wrocławiu, ul. Rychtalska, obręb Kleczków – Inwestor Projekt Echo 137 Sp. z o.o
  • Roboty polegające na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej oraz oświetlenia projektowanej drogi 1KDW/1 oraz przebudowy drogi wewnętrznej ul. Mieszczańskiej na terenie Kępy Mieszczańskiej we Wrocławiu – Inwestorami jest konsorcjum firm: Archicom Realizacja Imnwestycji, Echo Property Poznań 1, ICG Invest oraz Milart Deweloper
Comments are closed.